Archiwum miesięczne Październik 2016

Wyniki ankiety

Kategoria: AP Dzierżoniów

Dzięki ankiecie przeprowadzonej wśród rodziców, możemy usprawnić funkcjonowanie Akademii Piłkarskiej Dzierżoniów.
Pytania dotyczyły oceny organizacji, funkcjonowania Akademii oraz oceny trenerów ich przygotowania merytorycznego, podejścia do uczestników i rodziców.

Wyniki:
Ocena funkcjonowania Akademii: baza treningowa, sprzęt, organizacja zajęć, postawa i przygotowanie trenerów, została oceniona przez rodziców w skali 1-6 na ocenę średnią 5,04 czyli bardzo wysoko.
Na pytanie czy są Państwo zainteresowani uczestnictwem w zajęciach integracyjnych wraz z dziećmi np.; piknik, festyn, itp. 94% pytanych było za organizacją takich zajęć, imprez.

Na pytanie o uczestnictwo w obozie zimowym: 85 % pytanych wyraziło chęć uczestnictwa dziecka w obozie zimowym.

Na pytanie z jaką częstotliwością powinny odbywać się zebrania z rodzicami: rodzice zdecydowali że zebrania będą odbywać się dwa razy w roku – za było 65 % pytanych rodziców.

Wszyscy rodzice śledzą regularnie naszą stronę oraz Facebooka.

Jeżeli chodzi o zmiany które należy wprowadzić lub usprawnić, najwięcej uwag dotyczyło komunikacji oraz częstotliwości umieszczania i aktualizowania informacji na stronie i Facebook’u.
Wszystkie poprawki i usprawnienia zostaną wprowadzone w funkcjonowaniu AP Dzierżoniów.

Zarząd oraz trenerzy dziękują za bardzo dobrą ocenę naszej pracy i funkcjonowania Akademii Piłkarskiej Dzierżoniów. Jest to dla nas bardzo ważna informacja ale też mobilizacja i zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy z Państwem oraz z Waszymi dziećmi.

Inauguracja Roku Sportowego w SP9 w Dzierżoniowie

Kategoria: AP Dzierżoniów