Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Akademii Piłkarskiej Dzierżoniów

Kategoria: AP Dzierżoniów

9 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Akademii Piłkarskiej Dzierżoniów. Podczas zgromadzenia Prezes przedstawił sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2016 oraz plan rozwoju na kolejne lata działalności.

Członkowie stowarzyszenia przyjęli sprawozdanie oraz udzielili absolutorium zarządowi Akademii Piłkarskiej Dzierżoniów.

Następnie z powodu rezygnacji członków zarządu odbyły się wybory nowego Prezesa, zarządu oraz komisji rewizyjnej.

Nowo wybrane władze klubu:
Krystian Sota – prezes
Adam Bielawski – członek zarządu
Renata Adamowicz – członek zarządu, reprezentant rodziców
Agnieszka Drozdek – członek zarządu, Akrobatyka Sportowa

Komisja Rewizyjna
adw. Paweł Sobaszek
Norbert Wajda
Szymon Karecki

Walne zgromadzenie wprowadziło również zmiany w statucie stowarzyszenia Akademii Piłkarskiej Dzierżoniów, które pozwolą rozszerzyć działalność statutową.