SEKCJA GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ KLUBU SPORTOWEGO „AKADEMIA PIŁKARSKA DZIERŻONIÓW”

Kategoria: AP Dzierżoniów

Sekcja gimnastyczna „Gimnastyka Artystyczna ” wywodząca się z klubu „Akademia Piłkarska Dzierżoniów” funkcjonuje i rozwija się od dnia 1 grudnia 2018r. Podstawowym celem działalności stowarzyszenia są: rozwój, upowszechnienie gimnastyki artystycznej , prowadzenie oraz rozwijanie działalności rekreacyjnej, kultywowanie długoletnich tradycji sportowych, wychowywanie i szkolenie zawodników na najwyższym poziomie mistrzostwa sportowego.Gimnastyka artystyczna polega na wykonywaniu ćwiczeń gimnastyczno-taneczno-akrobatycznych z przyborami takimi jak skakanka, piłka, obręcz, maczugi i wstążka. Popularność  swoją zawdzięcza temu, że jest jednym z nielicznych sportów, który łączy wychowanie fizyczne z wychowaniem muzycznym i estetycznym , korzystnie wpływając na organizm dziewcząt, charakteryzując się przy tym wysokimi walorami widowiskowymi.  Zajęcia uatrakcyjniają przybory, muzyka, a sam ruch, który dostosowywany jest do możliwości płci żeńskiej zachęca do takiego rodzaju ćwiczeń. Obok kształtowania takich cech jak: szybkość, gibkość, wytrzymałość, skoczność oraz sprawność manualna , gimnastyka artystyczna rozwija harmonijne grupy mięśniowe, uczy estetycznego poruszania się , wyrabia u ćwiczących nawyk prawidłowej postawy, pogłębia i rozwija poczucie rytmu oraz wrażliwość na muzykę. Sekcja zrzesza podopiecznych w wieku od 4 do 18 lat a szkolenie odbywa się na wszystkich etapach rozwoju sportowego uczestników.
Doświadczona i ambitna trenerka, prowadzi zajęcia dwa razy w tygodniu z podziałem na grupy ćwiczebne w Dzierżoniowie. Wszystkich chętnych i zainteresowanych zarówno zajęciami sportowo-rekreacyjnymi jak i treningiem oraz zapisami do sekcji gimnastycznej, zapraszamy do kontaktu z trenerką.
Treningi Odbywają się w Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie, ul. Kopernika 7.
Zajęcia prowadzi trenerka gimnastyki artystycznej oraz akrobatyki sportowej- Katarzyna Burdzy.

https://www.facebook.com/