Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018

Kategoria: AP Dzierżoniów

W piątek 28.06.2019 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze zarządu Stowarzyszenia Akademii Piłkarskiej Dzierżoniów za rok 2018. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018, następnie została przedstawiona wizja i plany na rok 2019.
Członkowie stowarzyszenia przyjęli oba sprawozdania oraz udzielili absolutorium zarządowi Stowarzyszenia Akademii Piłkarskiej Dzierżoniów.

Prezes Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów
Krystian Sota