Walne sprawozdawcze za 2015 rok

Kategoria: AP Dzierżoniów

W piątek 20.05.2016 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze zarządu Akademii Piłkarskiej Dzierżoniów za rok 2015. Prezes Akademii przedstawił sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015, następnie została przedstawiona wizja i plany na rok 2016.

Członkowie stowarzyszenia przyjęli oba sprawozdania oraz udzielili absolutorium zarządowi Akademii Piłkarskiej Dzierżoniów.